Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

Διοργάνωση Συνεδρίου - Τιμητική Εκδήλωση για τον Κώστα Λιάπη

Διοργάνωση Συνεδρίου
         Τιμητική Εκδήλωση  για τον Κώστα Λιάπη

Με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων ζωής και 60 χρόνων πολύτιμης προσφοράς στα Γράμματα και τον Πολιτισμό , την Εκπαίδευση, τη Λαϊκή παράδοση, την τοπική Ιστορία, τη Λαογραφία, τη Λογοτεχνία ,την Έρευνα και γενικά στην Βολιώτικη κοινωνία, μετά από πρόταση του Ομ. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Β. Δ. Αναγνωστόπουλο, τα παρακάτω συνεργαζόμενα πνευματικά Σωματεία απεφάσισαν  να τιμήσουν τον συμπολίτη μας Κώστα Λιάπη. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσονται οι εκδηλώσεις τιμής περιλαμβάνει:
Α . Την έκδοση ενός τιμητικού συλλογικού τόμου με τίτλο «Φίλιος αμητός» ,και
Β . Τη διοργάνωση Συνεδρίου με θέμα «Νεοελληνική  παράδοση και σύγχρονη πραγματικότητα».
Τα Σωματεία:


«ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΚΙΒΩΤΟΣ , για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος»       
Νίκος Τσούκας  6977 683151  ntsoukas@gmail.com   
 
Κέντρο Βιβλίου Μαγνησιωτών Συγγραφέων (ΚΕ.ΒΙ.ΜΑ.ΣΥ.)        
Βασίλης Αναγνωστόπουλος 2428094125 vanagno@uth.gr   
 
Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών      
Μηλίτσα Καραθάνου , 6978 191997 ethe@otenet.gr   
 
Λύκειο των Ελληνίδων Βόλου      
Μαρία Σπανού 6974101096 mspanou3@gmail.com   
 
Κέντρο Πολιτισμού και Κοινωνικής Παρέμβασης «ΙΩΛΚΟΣ»       
Ντία Μουτσινά , 6978873637 admoutsina@hotmail.com   
 
Πολιτιστική Εστία Μικρασιατών Νέας Ιωνίας Μαγνησίας «ΙΩΝΕΣ»      
Άννα Πετσιάβα – Παπανικολάου  2428094457 iones@otenet.gr   
 
Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Ιωνίας Μαγνησίας
«ΤΟ ΕΓΓΛΕΖΟΝΗΣΙ»      
Ουρανία Σταματιάδου 2421061498  6977543710 eglezonisi@gmail.com   
 
Ελληνογαλλικός Σύνδεσμος       
Μαίρη Τσακνάκη – Γαβαλά , 6979966709 mariegavala@gmail.com   
 
Σύνδεσμος Φιλολόγων Μαγνησίας      
Ελ. Χατζηδημητρίου 6946620536  και  24210 69813
elchatzi@ha.uth.gr   


Α. Τιμητικός Τόμος «Φίλιος αμητός»
Τα κείμενα που θα περιλαμβάνει διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
α. Τα αφιερωματικά κείμενα στον τιμώμενο Κώστα Λιάπη.: για το έργο του, για τα βιβλία ή για ένα  βιβλίο του, για τη γραφή του, την λαογραφία του, την ερευνητική του δουλειά, τη λογοτεχνική του παραγωγή, την εκπαιδευτική  σταδιοδρομία του, την πολιτιστική του προσφορά, τις εκπομπές στο ραδιόφωνο, για επιμέρους πλευρές, όπως γλώσσα, δημοτικό τραγούδι, ιστοριογραφία  κ.ά . Γενικά για την προσωπικότητα και το έργο του.
β. Τα ελεύθερα  κείμενα  πρέπει να έχουν σχέση με τα γενικότερα ενδιαφέροντα του τιμώμενου, όπως λαϊκή παράδοση (προφορική και γραπτή) , ήθη και έθιμα, ιστορία, Πήλιο, Μαγνησία, πρόσωπα ,αφηγήσεις λαϊκές ,παραμύθι  κ.ά. Είναι ελεύθερα άρθρα και μελέτες  με έμμεση αναγωγή στους κύκλους των ενδιαφερόντων του τιμώμενου.
Σημείωση:
1. Τα συνεργαζόμενα Σωματεία οφείλουν  να  γνωστοποιήσουν στα μέλη τους  τα σχετικά με τον Συλλογικό Αφιερωματικό Τόμο και να ζητήσουν  να πάρουν μέρος όσοι το επιθυμούν, χωρίς εξαιρέσεις.
2. Εννοείται ότι τα άρθρα και οι μελέτες  καλό είναι να μην υπερβαίνουν τις 5-6 σελίδες και φυσικά γραμμένα στον υπολογιστή και παραδοτέα  έως 15 Σεπτεμβρίου.
3. Καλό είναι, για να αποφύγουμε τις πιθανές επικαλύψεις, οι συμμετέχοντες να έχουν μια πρώτη  επαφή με τον  Καθηγητή Β. Δ. Αναγνωστόπουλο (τηλ. 24280-94125,vanagno@uth.gr)
4. Υπεύθυνοι για τη συγκέντρωση και κατάταξη των κειμένων  του Τόμου :
Νίκος Τσούκας (ntsoukas@gmail.com) και Μαρία Σπανού (mspanou3@gmail.com)
5. Για την επιμέλεια και διόρθωση  : Ελένη Κονταξή (24210-74778,kondax@uth.gr)


Β. Διοργάνωση της Διημερίδας:
Κεντρικό Θέμα:
«Νεοελληνική Παράδοση και η σημερινή πραγματικότητα»

Χρόνος (πιθανός): Παρασκευή 27 – Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015
Αίθουσα: Αμφιθέατρο «Γιάννης Κορδάτος»  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Προτεινόμενα θέματα:
Λαϊκή παράδοση, Λόγια παράδοση, Ορθόδοξη παράδοση, Προφορική και γραπτή παράδοση, Γράμματα, Τέχνες, Μουσική, Ήθη και έθιμα, Λαϊκά Δρώμενα, Γιορτές, Δημοτικό τραγούδι, Παραμύθι, Εξαστικοποίηση, Παγκοσμιοποίηση, Τεχνολογία, Υπολογιστές, Γλώσσα, Ήθος, Εκπαίδευση, Αφήγηση προφορική και γραπτή, Παραδοσιακή κουζίνα, φεστιβάλ  κ.ά .
Σημείωση:
Οι γραπτές σε Υπολογιστή εισηγήσεις να μην υπερβαίνουν τα 20 λεπτά της ώρας.
Παραδοτέες  στο χρόνο της διεξαγωγής της Διημερίδας.

Προσχεδιασμός Διημερίδας
           Πρώτη Ημέρα

       Παρασκευή ( Απόγευμα )
Α΄ Μέρος : Τιμητικό Αφιέρωμα στον Κώστα  Λιάπη
-Γενική ομιλία για τον τιμώμενο
-Παρουσίαση του Τιμητικού Τόμου
Απονομή:
- Χρυσός Σταυρός από τον Μητροπολίτη
- Πλακέτα ή δώρο των Διοργανωτών - Σωματείων
- Αποφάσεις γραπτές σε πάπυρο των Δ.Σ. των Σωματείων
-Αντιφώνηση του τιμώμενου



Β΄ Μέρος
 Προεδρείο…………………..
1η Εισήγηση: Γενικά για την Νεοελληνική παράδοση
2η Εισήγηση: Η σημερινή πραγματικότητα…
Συζήτηση  με το κοινό-τέλος

            Δεύτερη Ημέρα
           Σάββατο ( Πρωί)

 Προεδρείο………
 1η Εισήγηση….
2η Εισήγηση….
3η Εισήγηση….
4η Εισήγηση
           Διάλειμμα
       Προεδρείο…….
        5η Εισήγηση…..
        6η Εισήγηση….
        7η Εισήγηση…..
        8η Εισήγηση….
  
 Ανακεφαλαίωση και Πορίσματα . Λήξη εργασιών

1 σχόλιο: