Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

η ψευδαίσθηση να μάθω!!!

Not ignorance ' the greatest enemy of knowledge but it is the illusion of knowing!!!
No es la ignorancia "el mayor enemigo del conocimiento, sino que es la ilusión de saber!!!
Όχι άγνοια " ο μεγαλύτερος εχθρός της γνώσης αλλά είναι η ψευδαίσθηση της γνωρίζοντας!!!

Δεν είναι η άγνοια " ο μεγαλύτερος εχθρός της γνώσης, αλλά είναι η ψευδαίσθηση να μάθω!!!
Μου αρέσει! · Σχολιάστε · ·

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου