Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015

μία ακόμα απόπειρα να παντρευτεί, αλλά είπαν ότι...

Side by Side Show: Hear the lovely duets of conjoined twins Daisy and Violet Hilton
They famously appeared in Tod Browning’s Freaks and had many love affairs—one even attempted to marry, but was told by a judge she was unfit due to their conjoined condition.
Πλάι πλάι εμφάνιση: Ακούω την υπέροχη ντουέτα των σιαμαία ντέιζι και η βάιολετ hilton

Είναι περίφημα εμφανίστηκε στο τοντ μπράουνινγκ είναι φρικιά και είχε πολλές ερωτικές σχέσεις-μία ακόμα απόπειρα να παντρευτεί, αλλά είπαν ότι ένας δικαστής ήταν ακατάλληλα λόγω των ενωμένα κατάσταση.

Violet and Daisy Hilton had a life punctuated by great tragedy. Born out of wedlock in Brighton, England in 1908—the first conjoined twins born in Britain known to...
dangerousminds.net

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου