Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

...Κι εγώ, αργώ,

θα την βρω την άκρη, ελπίζω!
12 και 48, μεσημέρι Πέμπτης! Κιόλας;